MOS: Milieu op school

Wat is MOS?

Mos groeit niet alleen tussen de stenen, maar ook in de scholen! MOS staat voor Milieuzorg Op School. Het is een milieuzorgproject van kleuter- tot hogeschool. Het MOS-project helpt de school om op een pedagogisch verantwoorde manier een eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen.

Wie werkt het uit?

“MOS is cool.” Een milieuzorgsysteem op school is een geheel van maatregelen en acties waaraan iedereen meewerkt om de school milieuvriendelijker te maken. Kinderen en jongeren werken samen met hun leerkrachten, directie, schoolpersoneel en ouders dit milieuzorgsysteem uit op maat van de school. MOS biedt hiervoor educatieve en praktische ondersteuning. De concrete invulling van MOS bepaalt de school zelf.

Begeleiding van je project

Een MOS-begeleider is er bij wanneer je school beslist om te starten met het project en volgt systematisch het proces op.

In De Twinkeling is Katrien Hoeylaerts de begeleider

We zijn een MOS school en daar zijn we trots op!

MOS staat voor Milieuzorg Op School, een milieuzorgproject van de kleuter- tot de hogeschool. MOS laat kinderen deelnemen aan de planning en uitvoering van milieuvriendelijke acties en laat milieuzorg in de lessen aan bod komen.

Zo organiseert de MOS-werkgroep acties en projecten om onze school milieuvriendelijker te maken en om onze leerlingen op te voeden tot milieuvriendelijk gedrag. In het project komen volgende thema’s aan bod: afvalpreventie, water, energie, verkeer en natuur op school. Elk schooljaar werken wij met de ganse school intensief aan één van deze thema’s in de vorm van een project. Milieuzorg zal zich o.a. uiten in aandacht voor het afvalbeheer/beleid, energiegebruik (verbruik), zorg voor water, ... Een goed milieubeleid kan pas slagen als zowel leerlingen, leerkrachten, directie en de ouders dit beleid ondersteunen en mee helpen uitwerken.

Enkele MOS-afspraken om onze school milieuvriendelijker te maken: