Privacy

Hieronder vindt u de privacyverklaring van onze school voor ouders en leerlingen en tevens de privacyverklaring van de gemeente en OCMW.

Met al uw vragen, bedenkingen en bemerkingen betreffende de privacy kan u zeker en vast bij ons terecht! Gelieve hiervoor te mailen naar secretariaat.detwinkeling@balen.be of directie.detwinkeling@balen.be of privacy@balen.be.

Privacyverklaring School, leerlingen en ouders

Privacyverklaring_GBS De TwinkelingLeerlingen.docx

Privacyverklaring Gemeente en OCMW

Privacy verklaring Gemeente en OCMW Balen.docx