Pedagogisch project scholengemeenschap GBS Joleba

Missie en visie van het gemeentelijk onderwijs in Balen

* Missie: Samenwerken een uitdaging!

* Visie: Scholengemeenschap JoLeBa gaat de uitdaging aan voor:

Samen maken we JoLeBa groot!”