Toeka

De Twinkeling gaat met Toeka op weg naar een warme school!


Jullie weten dat wij met “De Twinkeling” veel belang hechten aan het welbevinden van onze leerlingen. Juist omdat kinderen die zich goed voelen ook beter gaan leren.

Wij willen met Toeka bouwen aan een “warme” school waar we met de kinderen samen op weg gaan om ons te wapenen tegen al het onrecht en zinloos geweld in de wereld van vandaag.

Onze grote Toeka-vogel bezorgde ons ook tips, hoe we dit alles kunnen verwezenlijken.

Vanaf volgend schooljaar komen er op regelmatige tijdstippen Toeka momenten. De ganse school zal dan een onderwerp over sociale vaardigheden aansnijden en daar met zijn klas of soms klasoverschrijdend rond werken.

Thema’s die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: vertrouwen, liegen, zorgen voor, waarderen, samenwerken…

Naargelang de leerlingen ouder worden, gaan de onderwerpen meegroeien.

Het is ook belangrijk dat de ouders goed op de hoogte zijn van dit gebeuren.

Zij worden verder op de hoogte gehouden op ouderavonden en via de nieuwsbrieven.

Met Toeka in de buurt zetten we hopelijk weer een stapje in de richting van een school waar iedereen erbij hoort, waar pesten niet op zijn plaats is en waar kinderen samen met hun ouders en leerkrachten bouwen aan een mooie wereld.