MOS

mos

Wat is MOS?

Mos groeit niet alleen tussen de stenen, maar ook in de scholen! MOS staat voor Milieuzorg Op School. Het is een milieuzorgproject van kleuter- tot hogeschool. Het MOS-project helpt de school om op een pedagogisch verantwoorde manier een eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen.

Wie werkt het uit?
“MOS is cool.” Een milieuzorgsysteem op school is een geheel van maatregelen en acties waaraan iedereen meewerkt om de school milieuvriendelijker te maken. Kinderen en jongeren werken samen met hun leerkrachten, directie, schoolpersoneel en ouders dit milieuzorgsysteem uit op maat van de school. MOS biedt hiervoor educatieve en praktische ondersteuning. De concrete invulling van MOS bepaalt de school zelf.

Begeleiding van je project
Een MOS-begeleider is er bij wanneer je school beslist om te starten met het project en volgt systematisch het proces op.

In De Twinkeling is Katrien Hoeylaerts de begeleider